فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

بیمارستان یک نهاد اجتماعی

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در 45 صفحه

قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: نامشخص | فرمت فایل: 45

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری پژوهشی خودکشی و اعتیاد(ادبیات تحقیق)

مبانی نظری پژوهشی خودکشی و اعتیاد(ادبیات تحقیق) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پژوهشی(ادبیات تحقیق)سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پژوهشی(ادبیات تحقیق)سرمایه اجتماعی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 60 | فرمت فایل: doc

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل